IPC là hiệp hội thương mại toàn cầu dành riêng cho sở trường cạnh tranh và sự thành công về tài chính cho 3.400 công ty thành viên trên toàn thế giới.

IPC phục vụ cho ngành công nghiệp điện tử, cụ thể là các nhà thiết kế bảng mạch in, các nhà sản xuất bảng mạch in và các công ty sản xuất thiết bị điện tử. Ngoài ra, những người chỉ định và mua bảng mạch in cùng với dịch vụ lắp ráp (nhà sản xuất thiết bị gốc), các công ty đào tạo, nhà cung cấp, cơ sở giáo dục, cơ quan chính phủ, phòng thí nghiệm và nhà cung cấp dịch vụ đều được hưởng lợi từ các tiêu chuẩn IPC và việc tham gia vào tổ chức này.

Các đa đim trên toàn cu

IPC có trụ sở tạiBannockburn (Chicago), Ill. Hoa Kỳ và có văn phòng chính sách môi trường và chính phủ tại Washington, D.C. IPC có đội ngũ nhân viên và văn phòng tại Trung Quốc, Ấn Độ và Châu Âu. Thông tin liên hệ cho tất cả các văn phòng được cung cấp thông qua liên kết này.

Tiêu chun

IPC hỗ trợ trên 200 ủy ban chuyên xây dựng các tiêu chuẩn cho ngành. IPC được chính thức công nhận bởi Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) là tổ chức xây dựng tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn IPC được xây dựng bởi những người tiên phong trong ngành, do một vị chủ tịch của một công ty thành viên của IPC và một người liên lạc giữa các nhân viên điều phối. Với tư cách là một thành viên trong ngành, bạn có thể tham gia xây dựng các tiêu chuẩn mà bạn sử dụng hằng ngày. Việc tham gia xây dựng có thể chỉ đơn giản là nhận xét qua e-mail về tiêu chuẩn đang được sửa đổi hoặc thiết lập. Tìm hiểu thêm thông qua những liên kết sau:

Chng nhn

IPC nổi tiếng toàn cẩu về một loạt các chương trình được chứng nhận và do ngành phái triển sử dụng phương pháp "đào tạo người đào tạo" hai lớp để bản đảm hiểu rõ các tiêu chí trong những tài liệu được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành. Việc đào tạo này mang lại chứng nhận có thể theo dõi trong ngành cho người hướng dẫn, nhóm chất lượng, bộ phận quản lý và người vận hành dựa trên IPC-A-610, J-STD-001, IPC-A-600, IPC-A-620 cùng với những sửa đổi và bổ sung. Mỗi chương trình bao gồm hướng dẫn trên lớp và kỳ thi lấy chứng chỉ. Các chương trình được cung cấp tại 44 trung tâm đào tạo cấp chứng chỉ trên 22 quốc gia. Cũng có các chương trình đào tạo tại lớp và cấp chứng chỉ cho Quản lý chương trình EMS và cho Nhà thiết kế IPC được chứng nhận. Bạn có thể tìm thêm thông tin về mỗi chương trình thông qua các liên kết dưới dây.

IPC cũng cung cấp hội thảo, hội nghị tại địa phương; triển lãm thương mại hội thảo IPC APEX EXPO; và đào tạo đa phương tiện da phuong.

Tư cách thành viên

Thành viên của IPC có quyền truy cập không giới hạn các công cụ, thông tin và diễn đàn cần thiết để phát triển trong ngành công nghiệp điện tử liên kết luôn thay đổi với mức phí dưới 3 USD mỗi ngày. Tư cách thành viên IPC giúp các công ty luôn nắm bắt được những tiến triển trong ngành và phương cách chúng ảnh hưởng đến công ty của bạn với các nguồn thông tiên trực tuyến miễn phí chỉ dành cho các thành viên, nghiên cứu thị trường miễn phí và báo cáo dữ liệu thống kê cũng như thông tin về tiêu chuẩn và quy định môi trường toàn cầu. Thành viên của IPC nhận được tới 50% các tài liệu tiêu chuẩn và ấn bản, đào tạo Đa phương điện, phí tham gia các sự kiện cũng như phí tài trợ và triển lãm.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về tư cách thành viên IPC có thể giúp bạn xây dựng doanh nghiệp, cải thiện hình ảnh và nâng cao giá trị danh tiếng. Tư cách thành viên IPC được cung cấp cho các doanh nghiệp, hiệu quả về mặt chi phí và dễ quản lý.

Thành viên IPC theo phân loại:

  • Nhà sản xuất PCB

9%

  • Công ty EMS

25%

  • Nhà cung cấp 

24%

  • OEM

34%

  • Chính phủ / Học viện

8%

Các ngun lc khác t IPC

Nghiên cu th trường 


IPC tiến hành nghiên cứu thị trường dựa trên khảo sát nguyên bản chỉ ra u hướng trong nhiều phân khúc của chuỗi cung ứng thiết bị điện tử. Các chương trình có sẵn cho các công ty PCB, công ty EMS, ngành công nghiệp cán, sản xuất hàng tiêu dùng, hàn và thiết bị lắp ráp. Các công ty tham gia sử dụng dữ liệu kết quả để đo lường hiệu suất so với mức trung bình của ngành, hiểu rõ xu hướng thị trường và theo dõi các thay đổi về thị phần. Việc tham gia là miễn phí cho các thành viên của IPC và chỉ các công ty tham gia mới nhận được báo cáo. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo tại www.ipc.org/StatPrograms.

Quan h chính ph và chính sách môi trường


IPC và các thành viên của mình chủ động tham gia vào các nỗ lực ủng hộ quan hệ chính phủ toàn cầu và ủng hộ chính sách môi trường và giáo dục để hỗ trợ nhu cầu của các thành viên. Từ RoHS và các hạn chế vật liệu khác đối với REACH và các vấn đề như Kim loại xung đột, IPC có thể giúp đỡ công ty của bạn bằng cách vận động hành lang đối với các vấn đề của ngành, đào tạo nhân viên về các quy định và luật mới ảnh hưởng đến công ty của bạn và tập hợp các chuyên gia toàn ngành để làm việc về các chương trình như như sách tráng và tiêu chuẩn. Tìm hiểu thêm thông tin tại www.ipc.org/EHS.

S khiến, hi tho và hi ngh


IPC tài trợ cho các hội thảo trên mạng, hội thảo chuyên môn, triển lãm thương mại, hội thảo và hội nghị tại Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á. Các thành viên được giảm giả khi tham gia và tài trợ những sự kiện này. Để biết thêm thông tin về các sự kiện sắp tới và các cơ hội tài trợ, hãy truy cập  www.ipc.org/events.

Đào to đa phương tin


Đào tạo qua băng hình của IPC trên DVD để sử dụng trong lớp học hoặc bằng định dạng để sử dụng trên máy tính dành cho các mạng lưới học tập cung cấp phần đào tạo hiệu quả và có thể mua được. Dựa trên các tiêu chuẩn của IPC, các chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ cho người vận hành bao gồm kiểm tra tự động hoặc kiểm tra giấy miễn phí với chứng nhận không giới hạn dành cho học viên. Các nguồn phương tiện khác bao gồm hướng dẫn đào tạo và tham khảo áp phích và hình ảnh kỹ thuật số về chất lượng/tiêu chuẩn để xây dựng tài liệu của riêng bạn. Các đánh giá toàn diện và miễn phí cho tất cả các sản phẩm đào tạo và tham khảo được cung cấp trực tuyến hoặc qua thư cho từng khía cạnh của thiết bị điện tử. Truy cập www.IPCTraining.org để biết thêm thông tin.

Hi đng riêng ca ngành


Các cán bộ điều hành của công ty được mời tham gia hội đồng quản lý nhằm giải quyết các thách thức của thành viên và chuỗi cung ứng và xây dựng các chương trình nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh. Các dự án gồm thiết kế chương trình chứng nhận mới và tổ chức các cuộc họp trao đổi công nghệ dành cho việc sử dụng mạng và chia sẻ thông tin hoặc soạn sách về các chủ đề quan trọng của ngành. Ủy ban điều hành phát triển các sáng kiến sẽ củng cố phân đoàn ngành và gia tăng lợi ích cho các công ty thành viên. Truy cập www.ipc.org/councils để biết thêm thông tin.

Liên h vi IPC

Văn phòng IPC toàn cầu
Nhân viên IPC toàn cầu
Câu hỏi kỹ thuật
Cửa hàng IPC trực tuyến
Tất cả các thắc mắc khác
Nhà phân phối quốc tế